Polityka Prywatności

Strefaopiekunki.pl Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa, KRS 0000859083, NIP 9522209270 zapewnia, że Państwa dane osobowe są przetwarzanie w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych poniżej przedstawiamy w zwięzły i jasny sposób, kto będzie administratorem Państwa danych osobowych, cele przetwarzania tych danych, Państwa praw oraz dalsze istotne informacje z tym związane.

1. Słownik pojęć

  • IOD – Inspektor Ochrony Danych o jakim mowa w art. 37-39 RODO, wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Opiekunka – użytkownik Serwisu, korzystający z usług i funkcjonalności Serwisu w celu znalezienia pracy w charakterze opiekunki lub opiekuna. Opiekunką jest również użytkownik serwisu zalogowany na konto Opiekunki.
  • Pracodawca – Podmiot zamieszczający ogłoszenia o pracę w ramach Serwisu lub korzystający z innych usług i funkcjonalności Serwisu związanych z poszukiwaniem pracowników. Pracodawcą jest też użytkownik Serwisu, zalogowany na konto Pracodawcy.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • SenioPort – administrator danych osobowych, wskazany w niniejszej polityce prywatności, który jest właścicielem Serwisu i świadczy związane z nim usługi.
  • Serwis – serwis internetowy SenioPort działający pod adresem senioport.pl za pośrednictwem którego są świadczone usługi. W związku z działaniem Serwisu, może dojść do zbierania i przetwarzania przez SenioPort Twoich danych osobowych.
  • Użytkownik – każda osoba która korzysta z serwisu za pomocą konta, poprzez logowanie się do Serwisu, w szczególności Opiekunka i Pracodawca.

2. Administrator danych oraz dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Strefaopiekunki.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO

REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS: 0000859083, NIP: 9522209270, REGON: 386990839, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł.

Z SenioPort możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, za pośrednictwem:

  • Serwisu, wykorzystując formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt, jak również po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie, w zakładce Pomoc
  • wiadomości e-mail, wysłanej na adres kontakt@senioport.pl
  • korespondencji tradycyjnej, wysłanej adres ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa

We wszystkich sprawach związanych z twoimi danymi osobowymi możesz się również kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do IOD znajdziesz w kolejnym punkcie.

3. Inspektor ochrony danych Aby zapewnić wysoki poziom ochrony Państwa danych osobowych i na bieżąco monitorować realizację związanych z tym obowiązków, SenioPort powołał Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możesz się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres kontakt@senioport.pl 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych zależy od sposobu korzystania przez Państwa z Serwisu SenioPort. Poniżej przedstawiamy podstawowe sposoby korzystania z Serwisu, w których będzie dochodziło do przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku innego uzyskania lub przetwarzania przez SenioPort danych osobowych, zostaniecie Państwo o tym odpowiednio poinformowani. a) W przypadku odwiedzania Serwisu SenioPort – nastąpi zbieranie plików cookies, w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze stron internetowych; utrzymania Państwa sesji po zalogowaniu, umożliwienia Państwu zalogowania się do Serwisu i dostarczenia ukierunkowanych reklam. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w Polityce plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes SenioPort (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO). b) Podczas korzystania z usług Serwisu jako niezalogowany użytkownik – możemy Państwa poprosić o podanie danych związanych z daną usług, np. w celu przesłanie Państwa aplikacji o pracę w odpowiedzi na ogłoszenia Pracodawcy, poprosimy o podanie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz załączenie dokumentów związanych z aplikacją (w szczególności CV zawierającego Państwa historię zawodową i informacje o umiejętnościach, doświadczeniu itp.). Podanie danych służy wykonaniu określonej usług, co w większości przypadków będzie się wiązać z przekazaniem Państwa danych do Pracodawców. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej udzielenie jest wymagane do skorzystania z określonej usługi i funkcjonalności serwisu. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, które wymagają ich podania. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SenioPor, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw SenioPort lub dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); c) Podczas zakładania konta użytkownika– poprosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do założenia konta, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie danych służy uruchomieniu dla Państwa niezależnego i przypisanego do Państwa konta użytkownika, w ramach którego możliwe będzie korzystanie z szerszego zakresu usług i funkcjonalności Serwisu, dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest wymagane do założenia konta w serwisie i uzyskania dostępu do usług i funkcjonalności Serwisu przeznaczonych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SenioPort, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw SenioPort lub dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); d) Podczas korzystania z Serwisu po zalogowaniu się na konto Opiekunki – uzyskacie Państwo możliwość podania nam swoich dalszych danych osobowych, w tym między innymi informacji o wykształceniu, historii zawodowej, znajomości języków obcych itp. Podanie danych służy stworzeniu w Serwisie Państwa profilu zawodowego, który będziecie mogli Państwo przekazywać za pośrednictwem Serwisu, odpowiadając na ogłoszenia o prace publikowane przez Pracodawców. W zależności od zakresu usług i funkcjonalności Serwisu z jakich Państwo skorzystacie oraz związanych z tym zgód na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą przez nas udostępniane Pracodawcom poszukującym opiekunek lub opiekunów do pracy, w szczególności, gdy Państwa profil zawodowy będzie odpowiadał oczekiwaniom Pracodawcy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej udzielenie jest wymagane do uzyskania dostępu do dodatkowych usług i funkcjonalności serwisu. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, które wymagają ich podania. Ponadto podanie niepełnych danych będzie skutkowało stworzeniem w Serwisie Państwa niekompletnego profilu zawodowego, co może mieć negatywny wpływ na decyzje Pracodawców co do podjęcia z Państwem współpracy. Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SenioPor, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw SenioPort lub dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); e) Podczas korzystania z Serwisu po zalogowaniu się na konto Pracodawcy – uzyskacie Państwo możliwość podania nam sowich dalszych danych osobowych, w tym między innymi dotyczących profilu Państwa działalności. Podanie danych służy stworzeniu w Serwisie Państwa profilu jako pracodawcy, który umożliwi lub ułatwi korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu. W zależności od zakresu usług i funkcjonalności Serwisu z jakich Państwo skorzystacie oraz związanych z tym zgód na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą przez nas udostępniane Opiekunkom korzystającym z usług Serwisu. Ponadto dane będą przetwarzane w celu utrzymywania stałych relacji gospodarczych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni), podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania zawartych umów oraz wypełnienia prawnych obowiązków administratora, w tym w szczególności podatkowych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej udzielenie jest wymagane do uzyskania dostępu do dodatkowych usług i funkcjonalności serwisu. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, które wymagają ich podania. Ponadto podanie niepełnych danych będzie skutkowało stworzeniem w Serwisie Państwa niekompletnego profilu działalności, co może mieć negatywny wpływ na decyzje Opiekunek co do podjęcia z Państwem współpracy. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu zawarcia i wykonania z Państwem umów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania związanych z tym prawnych obowiązków administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SenioPor, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw SenioPort lub dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); 5. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom innym niż SenioPort w związku z realizacją celów przetwarzania danych, o jakich mowa powyżej. Przekazanie Państwa danych nastąpi zachowaniem wymogów poufności Państwa danych oraz w sposób realizujący obowiązki RODO i standardy SenioPort dotyczące ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych będą: współpracownicy i dostawcy usług na rzecz SenioPort w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją usług i funkcjonalności Serwisu. Pracodawcy – w celu przedstawienia Państwa profilu zawodowego w związku z ofertami Pracodawców w ramach usług i funkcjonalności Serwisu. organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa. 6. Przekazywanie danych osobowych Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”). W ramach działania Serwisu oraz korzystania przez Państwa z usług i funkcjonalności Serwisu, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw należących do EOG, w szczególności w związku z przedstawieniem Państwa kandydatur do pracy lub utworzonego w Serwisie profilu zawodowego potencjalnemu pracodawcy z obszaru EOG. SenioPort może również korzystać z usług podmiotów z obszaru EOG (odbiorców danych o jakich mowa w pkt. 5 powyżej), w szczególności w zakresie usług informatycznych, przechowywania danych w tzw. „chmurze” itp. 7. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe jako Użytkowników Serwisu, będą przechowywane przez okres posiadania konta w Serwisie, na potrzeby świadczenia usług i zapewnienia funkcjonalności Serwisu. W przypadku usunięcia konta, Państwa dane będą przechowywane dodatkowo przez okres do 3 lat, licząc od dnia usunięcia konta, na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych skarg lub roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. W tym okresie będą przechowywane wyłącznie dane niezbędne do realizacji wskazanych celów, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i adresowe. Pozostałe dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. SenioPort zastrzega sobie prawo do usunięcia Państwa konta oraz w związku z tym również Państwa danych osobowych, w przypadku braku logowania się do serwisu przez okres co najmniej 3 lat. Dane zebrane w związku z gromadzeniem plików cookies, będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych plików cookies. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w Polityce plików cookies. Państwa dane, przekazane nam w związku z kontaktem z SenioPort, w tym za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail, pisemnie lub telefonicznie, będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z tym kontaktem. Dane nie będą jednak przechowywane dłużej niż przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z Państwem. W każdym przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym (jako przedmiot tego postępowania, będą związane z dowodem w sprawie lub będziecie Państwo uczestnikiem takiego Postępowania, w tym w szczególności w charakterze strony), Państwa dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania. 8. Uprawnienia Z SenioPort możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa uprawnień, za pośrednictwem: Serwisu, wykorzystując formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt jak również po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie, w zakładce Pomoc; wiadomości e-mail, wysłanej na adres kontakt@senioport.pl, korespondencji tradycyjnej, wysłanej adres ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa, telefonicznie, pod numerem: ***. Możecie się Państwo również kontaktować z naszym Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres iod@senioport.pl Poniżej Państwa uprawnienia, związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SenioPort: a) Prawo dostępu Zgodnie z art. 15 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy SenioPort przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz wyjaśnień w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w tym w szczególności we wszystkich kwestiach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania jednej, nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez SenioPort. b) Prawo do cofnięcia zgody W dowolnym momencie, jesteście Państwo uprawnieni, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego przetwarzania. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w najkrótszym możliwym czasie. Państwa dane osobowe będą mogły być jednak przechowywane przez okres do 30 dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia lub zanonimizowania przez SenioPort. Usunięcie przez Państwa danych osobowych w Serwisie, które są zbierane na podstawie Państwa zgody, jest dla nas równoznaczne, z cofnięciem zgody na przetwarzanie tych danych. c) Prawdo do sprostowania danych Zgodnie z art. 16 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od SenioPort sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, są Państwo uprawnieni zażądać uzupełnienia danych niekompletnych. Mogą Państwo również samodzielnie sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe, po zalogowaniu się do Serwisu. d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Zgodnie z art. 17 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od SenioPort niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie będzie innej prawnej podstawy prawnej ich przetwarzania. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania Zgodnie z art. 18 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od SenioPort ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: zakwestionowania przez Państwa prawidłowość danych osobowych; przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z prawem przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych bez ich usuwania, SenioPort nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SenioPort są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu f) Prawo do sprzeciwu Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które SenioPort przetwarza z uwagi na swój prawnie uzasadniony interes (zgodnie z przepisem, art. 6 ust. 1 lit f RODO). SenioPort niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie istniała ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. g) Prawo do przenoszenia danych Zgodnie z art. 20 RODO, w granicach tak określonych, jesteście Państwo uprawnieniu do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych do SenioPort. Dane zostaną Państwu udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jesteście również Państwo uprawnieni do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych. h) Prawo do wniesienia skargi Zgodnie z art. 77 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Zautomatyzowane sposoby przetwarzania danych W celu dobrania dla Państwa najlepszych ofert pracy, które mogą Państwa zainteresować jak również przedstawiania Pracodawcom Państwa profili zawodowych, na potrzeby ich zapytań i ogłoszeń w ramach usług i funkcjonalności Serwisu, SenioPort prowadzi profilowanie Użytkowników Serwisu. Profilowanie ograniczone jest wyłącznie do automatycznej analizy danych Opiekunek wprowadzonych do Serwisu, w celu dobierania pasujących do nich ofert pracy, w oparciu o ustalone przez Pracodawców kryteria. Profilowanie będzie się odbywać wyłącznie za Państwa zgodą, w ramach korzystania z określonych usług i funkcjonalności Serwisu, o czym zostaniecie Państwa każdorazowo poinformowani. W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z profilowaniem lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.